Priser

Priserne er bl.a. afhængige af, hvor mange medvirkende der skal være og hvor lang tid dit arrangement varer.
Din særlige Voiceproduction produceres netop kun til dig.

Derfor har vi ikke en prisliste. Vi tænker det er mindst lige så interessant for dig at høre,
hvad vores kunder siger om os

Da vi laver unikke arrangementer er det naturligvis ikke discountpriser – og varen er heller ikke discount. Vi vil kun byde dig det bedste.

For os er det indlysende, at prisen selvfølgelig også er en faktor for dig, når du booker os.

Giv os en prisramme at arbejde i. Så finder vi den rigtige løsning!