Hvad er det kulturen kan?

Når vi snakker kulturliv og virksomheder, kan det ind imellem virke som om der er et stort gab imellem dem. Taler vi overhovedet samme sprog? Kan kunst og kulturoplevelser gavne en forretning og en bundlinje?

Nogle gange bruger kulturet livet store ord til at beskrive sit eget formål. Picasso formulerede det f.eks. sådan:

Kunstens formål er at blæse hverdagens støv af vores sjæle.

Flot og grandiost. Men der er faktisk også mere specifikke og netop hverdagsrelaterede ting vi kan få ud af at involvere os med og i kunst og kulturliv. Der forskes i disse år intensivt i, hvad vi kan lære gennem kultur og kunstoplevelser.

Her en række relevante artikler og links:

Om helbred

Center for Music in the brain.
http://musicinthebrain.au.dk

Glemmer du, så husker jeg alt: Korsang kan hjælpe demente med at finde ord.
https://akks.dk/2017/02/07/glemmer-du-sa-husker-jeg-alt/

I Tyskland findes en forening, ”Singende Krankenhäuser”, hvis mål er at udforske sangens sundhedsfremmende og terapeutiske virkninger!
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/korsang-hjaelper-kraeftpatienter-paa-sygehuse

A child’s brain develops faster with exposure to music education:
https://musiceducationworks.wordpress.com/2016/06/19/a-childs-brain-develops-faster-with-exposure-to-music/

“The neuroscience of singing shows that when we sing our neurotransmitters connect in new and different ways. It fires up the right temporal lobe of our brain, releasing endorphins that make us smarter, healthier, happier and more creative. When we sing with other people this effect is amplified.”
http://upliftconnect.com/neuroscience-of-singing/

 

Om samarbejde

“Det er ganske enkelt svært ikke at blive i godt humør. Det er også svært at være sur på den, man har sunget sammen med. Når man synger sammen, bliver man mindet om, at vi alle er mennesker.”
http://www.ugebreveta4.dk/kunsten-at-synge-i-kor–med-chefer-og-kolleger_20685.aspx

 

 

Om stresshåndtering

DR har fundet 5 stykker musik der hjælper til at finde den indre ro – ikke dårligt 😉
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/5-stykker-musik-der-hjaelper-til-din-indre-ro-og-et-ekstra-fif-til-hvile-i

 

 

Om musik for musikken skyld

”Musikudøvelse styrker hukommelsen! Musikudøvelse styrker læse og regneevnerne! Musikudøvelse styrker de sociale relationer!” Ja, musik kan noget andet og mere end være musik. Men hvorledes med musikken og musikudøvelsen for dens egen skyld?http://www.publimus.dk/christina-dahl/